Location:

Политика за допустимо използване

Тази политика за ползване урежда условията между вас и нас, при които може да достъпите нашия уебсайт www.parodontax.bg. Тази политика за допустимо използване важи за всички потребители и посетителите на нашия сайт.

Използването на нашия сайт означава, че приемате и се съгласявате да спазвате всички условия в тази политика за ползване, които допълват нашите условия за ползване на уебсайта.

Забрана за употреба

Можете да използвате нашия сайт само за законни цели. Нямате право да използвате нашия сайт:

 • По никакъв начин, който нарушава приложимото местно, национално или международно право или наредба.
 • По никакъв начин, който е незаконен или измамен, или има някаква незаконна или измамна цел или ефект.
 • С цел да нараните или да опитате да нараните непълнолетни лица по всякакъв начин.
 • За да изпратите, или съзнателно да получите, качите, изтеглите или използвате (включително повторно) всеки материал, който не отговаря на нашите стандарти за съдържание.
 • За да изпратите или спомогнете изпращането на всяка нежелана или неразрешена реклама или рекламни материали, или всяка друга форма на подобна покана (спам).
 • За да предадете съзнателно каквито и да е данни, изпратите или качите материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, времеви бомби, архиватори на клавиатурата, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредни програми или подобен компютърен код, предназначени да попречат на работата на даден компютърен софтуер или хардуер.

Вие също се съгласявате:

 • Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препродавате която и да е част от нашия сайт в нарушение на условията за ползване.
 • Да не достъпвате без разрешение, да пречите, повреждате или разрушавате:
 • Някоя част от нашия сайт;
 • Всяко оборудване или мрежа, на които се съхранява нашия сайт;
 • Всеки софтуер, използван за предоставянето на нашия сайт; или
 • Всяко оборудване, мрежа или софтуер собственост или използвана от трета страна.

Интерактивни услуги

Ние може от време на време да предоставяме интерактивни услуги на нашия сайт ("Интерактивни услуги").
Когато предоставяме интерактивна услуга, ние ще публикуваме ясна информация относно вида на предлаганата услуга, дали тя се модерира и каква форма на модериране се прилага (включително дали тя е човешка или техническа).
Ние ще направим всичко възможно да направим оценка на всички възможни рискове за потребителите (и по-специално за децата) с произход от трети страни, когато те използват дадена интерактивна услуга, предоставена на сайта ни, като ще решаваме във всеки отделен случай дали е уместно да бъде прилагано модериране на съответната услуга (включително под каква форма да бъде тя) в съответствие с тези рискове. Въпреки това, ние не сме длъжни да наблюдаваме, следим или модерираме която и да е интерактивна услуга на нашия сайт и изрично изключваме нашата отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на интерактивна услуга от потребител в нарушение на нашите стандарти за съдържание, без значение дали услугата е модерирана или не.
Използването на която и да е от нашите интерактивни услуги от непълнолетни е предмет на съгласието на техния родител или настойник. Ние съветваме родителите, които позволяват на децата си да използват интерактивна услуга, да общуват с тях относно безопасността им онлайн, защото модерирането не е напълно защитено от атаки. Непълнолетните, които използват интерактивна услуга, трябва да бъдат информирани за нейните потенциални рискове.

Стандарти за съдържание

Тези стандарти за съдържание се прилагат към всеки и всички материали, които добавяте към нашия сайт (contributuions), и за всички интерактивни услуги, свързани с нея.
Трябва да се съобразите със следните стандарти, които се отнасят както за дадена част от ваше съдържание, така и за неговата цялост:

При добавяне на материали:

 • Бъдете точни (при обявяване на факти).
 • Бъдете искрени (при заявяването на мнения).
 • Спазвайте приложимото право за страната, от която те са пуснати.

Вашето съдържание не трябва да:

 • Съдържа никакви материали, които са клеветнически по отношение на всяко лице.
 • Съдържа материали, които са неприлични, обидни, съдържат език на омраза или подстрекаване.
 • Промотира материали от сексуален характер.
 • Насърчава към насилие.
 • Насърчава към дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст.
 • Нарушава авторски права, права върху база данни или търговски права.
 • Съдържа заблуждаваща информация
 • Е направено в нарушение на всякакви законови задължения, дължими на трети страни, като например договорни задължения или споразумение за конфиденциалност.
 • Насърчава незаконна дейност.
 • Съдържа заплахи, злоупотребява или нарушава правото на неприкосновеност или причинява раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство.
 • Има вероятност да обезпокои, разстрои, злепостави или подразни всеки човек.
 • Има за цел да заблуди чрез представянето на невярна самоличност или принадлежност към даден човек.
 • Да създаде впечатлението, че произлиза от нас (ние сме негови автори), а това не е така.
 • Защитава, насърчава или подпомага всеки незаконен акт, като например нарушаване на авторските права или злоупотреба с компютър.

Спиране и прекратяване

Ние ще се определим по наша преценка дали е налице нарушение на нашата Политика за до допустимо използване при употреба на нашия уебсайт. Когато е налице неизпълнение на тази политика, ние може да предприемем действия, които считаме за подходящи.
Неспазването на Политиката за допустимо използване представлява съществено нарушение на условията за ползване на нашия сайт, и те могат да доведат да доведят до някои или всички от следните действия:

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото да използвате нашия сайт.
 • Незабавно, временно или постоянно отстраняване на всяка публикация или материал, качен от вас на нашия сайт.
 • Издаване на предупреждение към вас.
 • Завеждане на съдебно дело срещу вас за възстановяване на всички разходи на база обезщетение (включително, но не само, разумни административни и съдебни разноски), произтичащи от нарушението.
 • Допълнителни правни действия срещу вас.
 • Разкриването на информация към правоприлагащите органи, ако преценим, че имаме основание за това.

Ние не носим отговорност за действията, предприети в отговор на нарушения на тази Политика за достъп. Действията, описани в този документ, не се ограничават само с описаните и ние можем да предприемем всякакви други действия, които счетем за подходящи.

Промени в Политиката за допустимо използване

Ние можем да изменяме тази политика за достъп по всяко време, като променяме тази страница. Съветваме ви периодично да преглеждате тази страница за да сте информирани за всички промени, които правим, тъй като те са правно обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тази Политика за достъп може също да бъдат заменени с разпоредби или съобщения, публикувани на друго място в сайта ни.

Администратор на сайта

parodontax
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ГлаксоСмитКлайн, гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115Г, ет. 9.